Llista de correu

La llista de correu [llista-ACAM] és una llista de distribució que neix amb la finalitat de crear un espai que faciliti el debat i la promoció entre entitats, col·lectius i persones que treballen en el camp de la meteorologia i climatologia, amb especial interès per Catalunya, l'àmbit dels Països Catalans i, en general, la Mediterrània.

>>>>SUBSCRIPCIÓ AUTOMÀTICA

La llista resta oberta a tothom i a la col·laboració de totes les institucions però sempre mantenint la màxima independència, ja sigui per divulgar, consultar, ampliar i/o debatre qualsevol tema relacionat amb la meteorologia i climatologia.

Qualsevol missatge que envieu a l'adreça , automàticament es reenviarà a tota la llista de subscrits. Coneixereu els missatges de la llista perquè el 'subject' o 'títol' aniran precedits per l'etiqueta [llista-ACAM].

Des d'aquesta adreça podreu donar-vos d'alta, de baixa o canviar la configuració de la vostra subscripció. Si teniu cap problema per esborrar-vos o voleu més informació sobre la llista podeu enviar un missatge a l'administrador: rafel[arroba]acam.cat. La figura d'aquest administrador té l'objectiu de garantir la utilitat dels missatges i la seva fluïdesa de tal manera que es vetlli pel seu bon ús, difusió i funcionament evitant possibles intrusismes d'aquells elements amb finalitats alienes al grup. En aquest sentit es preveu l'eliminació temporal o definitiva d'aquelles subscripcions que el coordinador -o a petició del grup d'interès- consideri que distorsiona el funcionament de la llista. No oblideu mai que a l'altre costat del teclat hi ha altres persones; sigueu sempre correctes i seguiu les normes elementals de respecte quan expresseu les vostres idees.

També s'ha protegit la llista de tots aquells enviaments que sobrepassin els 250kb. de pes, per evitar la sobresaturació per arxius adjunts de bústies d'alguns membres de la xarxa. Penseu també que els fitxers grans poden trigar molt a baixar per a la gent que fa servir algun mitjà lent per recuperar el correu. Per altra banda, i pel que fa a l'adjunt de documents, no tothom fa servir els mateixos programes, i sense aquests programes (la mateixa versió i tot) pot ser que el document no es pugui obrir per altres usuaris. A vegades es pot copiar el text al cos del missatge i tothom ho llegirà amb molta més facilitat que si s'envia com un document adjunt, al menys si es tracta de text que només es vol que els altres llegeixin. Com més simple més efectiu.