XXIII JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ

XXIII JORNADES DE METEOROLOGIA

 EDUARD FONTSERÈ

BARCELONA, 24, 25 i 26 DE NOVEMBRE DE 2017

 

Escola del Treball de la Diputació de Barcelona

CosmoCaixa Barcelona

 

Seguint la trajectòria de divulgació científica, l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) celebra, un any més, les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, que s’escauran els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2017.

 

Aquestes Jornades, genèriques i de tres dies de durada, com les de cada any senar, enguany s’inauguraran amb un acte institucional on es recordaran els 400 anys de l’aiguat de 1617, els 80 anys de la mort de Josep Comas i Solà (1868-1937) i els 25 anys de la celebració dels Jocs Olímpics  a Barcelona i el paper que en aquests va jugar la meteorologia.

Hi haurà tres blocs de ponències d'actualitat. El primer sobre la Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània, el segon sobre aplicacions i eines d’anàlisi i estudi i, el tercer dedicat als impactes meteorològics i climàtics a la societat i als éssers vius.

 

També es presentarà el treball guanyador del Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2017, als autors del qual se’ls lliurarà el guardó durant l’acte de clausura.

 

Hi prendran part especialistes del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), del Centre for Climate Change (C3), de la Universitat de Ferhat Abbas Sétif1 (Univ. Setif1) a Algèria, de la secció de meteorologia i qualitat de l’aire en la Wageningen University (WUR) als Països Baixos, de l’Observatori de Pujalt, de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat de Lleida (UdL), del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), de l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i del Centre en Canvi Climàtic (C3).

 

Les Jornades tenen el suport del Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració de l'Agencia Estatal de Meteorologia, de CosmoCaixa Barcelona i de la Universitat de Barcelona.

 

Totes les ponències presentades es publicaran al llibre de les Jornades, com també els resums dels pòsters exposats.

 

 

 

PROGRAMA DE LES JORNADES

 

 

Divendres, dia 24 de novembre, vespre:

 

ACTE INSTITUCIONAL

(Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona. Escola Industrial. Carrer del Comte d'Urgell 187. Barcelona. Entrada lliure.)

 

19.00 Presentació de l'acte institucional. Sra. Inma Pruna, Gerent de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Sr. Jordi Mazon, President de l’Associació Catalana de Meteorologia.

19.10 L’aiguat de 1617, 400 anys desprès. Mariano Barriendos. UB.

19.30 Josep Comas i Solà (1868-1937). Josep Batlló. ICGC / ACAM.

19.50 1992-2017: 25 años del servicio de la meteorología en los Juegos Olímpicos de Barcelona. José M. Barrachina. Assessor Meteorològic.

20.15 Cloenda. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i Associació Catalana de Meteorologia.

 

Dissabte, dia 25 de novembre, matí:

 

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA A LA MEDITERRÀNIA

 (CosmoCaixa, Sala Àgora. c/Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

 

08.45 Recollida de documentació i credencials.

09.15 Inaguració de les Jornades. Director del Servei Meteorològic de Catalunya.

09.30 1a ponència: Dos mil·lennis de variabilitat climàtica al NE de la Península Ibèrica reconstruïts fent servir arxius naturals. Juan P. Corella. CSIC.

10.15 2a ponència: El temps des de Pujalt. Albert Borràs. Observatori Pujalt.

10.45 Torn obert de preguntes.

11.00 Pausa-cafè, pòsters. Els autors  comentaran els pòsters presentats a les Jornades.

12.00 3a ponència: Análisis de la concentración diaria de la precipitación en la cuenca de mediterráneo occidental (1950-2010). Aziz Benhamrouche. Univ. Sétif 1.

12.45 4a ponència: Connecting plant physiology processes to weather studies. Jordi Vilà-Guerau. WUR.

13.30 Torn obert de preguntes.

13.45 Final de bloc i dinar.

Dissabte, dia 25 de novembre, tarda:

 

APLICACIONS I EINES D’ANÀLISI I ESTUDI

(CosmoCaixa, Sala Àgora. Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

 

16.00 5a ponència: Caracterización de la medida de nieve (proyecto WMO-SPICE). Samuel T. Buisán. AEMET.

16.45 6a ponència: Naixement i creixement de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Antoni Rubio, AVAMET.

17.30 Torn obert de preguntes.

17.45 Descans. Cafè. Els autors  comentaran els pòsters presentats a les Jornades.

18.30 7a ponència: Metodologies i tècniques pel rescat i reconstrucció de series instrumentals històriques: l'exemple de la SDATS (Spanish Daily Adjusted Temperature Series). Javier Sigró. C3.

19:15 8a ponència: Nuevos retos para la meteorología en el mundo aeronáutico y Cielo Único Europeo. Ángel Alcázar. AEMET.

20.00 Torn obert de preguntes.

20.30 Final.

Diumenge, dia 26 de novembre, matí:

IMPACTES METEOROLÒGICS A LA SOCIETAT I ALS ÉSSERS VIUS

(CosmoCaixa, Sala Àgora. Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

 

09.30 9a ponència: Les inundacions a Catalunya: present, passat i escenaris futurs. Josep Carles Balasch. UdL.

10.15 10a ponència: Canvi climàtic i salut. Èrica Martínez.  ISGlobal.

11.00 Torn obert de preguntes.

11.15 Descans. Cafè. Refrigeri. Els autors  comentaran els pòsters presentats a les Jornades.

12.00 11a ponència: La campanya de #meteocatpedra i la seva aplicació en el projecte de Lightning Jump. Santi Segalà. Àrea predicció SMC.

12.45 12a ponència: Presentació del treball guanyador del premi Internacional de meteorologia Eduard Fontserè 2017.

13.30 Torn obert de preguntes.

13.45 Lliurament del Premi de Meteorologia Eduard Fontserè i cloenda de les Jornades amb la partipació del Director del Servei Meteorològic de Catalunya, Sr. Oriol Puig, el Delegat de d' AEMET Aragón, Sr. Rafael Requena, i el President de l'ACAM Sr. Jordi Mazón.

XXIII JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ

 

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS: Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presentacions en format pòster. Qui vulgui presentar-ne una ha d'enviar- un resum a l'adreça: posters.jef@acam.cat abans del dia 8 de novembre. L’acceptació li serà notificada abans del dia 15 de novembre. Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades. (Veure les normes en www.acam.cat)

 

FULL D’INSCRIPCIÓ: Inscripció 2 x 1. Els inscrits, a més de rebre una còpia del llibre i la documentació de les jornades, podran assistir a les Jornades amb un convidat degudament pre-inscrit. Tots dos rebran un certificat d'assistència, si prenen part en més del 70% dels actes programats.

 

Nom:............................................................................ Adreça:........................................................................

Codi postal:.................................................................

Població:...................................................................... Comarca:..................................................................... Telèfon:........................................................................

Adreça electrònica:......................................................

Nom del convidat:............................................................................

Demana d’inscriure’s a les XXIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè.

NOTA: Totes les dades tenen caràcter obligatori per realitzar la inscripció.

 

Modalitats d’inscripció:

A) Socis actuals de l’ACAM:  15 euros.

Socis-estudiants actuals de l’ACAM:  12 euros.

B) No socis de l’ACAM:

*1) Si se’n fan en el moment de la inscripció: 30 euros.

    Estudiants que se'n facin en el moment de la inscripció: 25 euros.

2) Si no se’n fan en el moment de la inscripció: 45 euros.

* La quota anual dels nous socis va inclosa a l’import de la inscripció fins a final d’any. Els estudiants han de presentar una còpia de la matrícula.

 

Qui es faci soci de l’ACAM en inscriure’s a les Jornades ha d’omplir totes les dades que

es demanen tot seguit (per a tramitar el cobrament de la quota anual): NIF:......................................................................................

Data de naixement:.............................................................. Banc o caixa:....................................................................... Agència:.................................................................................

Nº del compte/ IBAN: (24 dígits)............................................................

 

SIGNATURA:

 

 

Nota: A totes les modalitats d’inscripció cal retornar per correu electrònic, abans de l’inici de les Jornades, aquesta butlleta i el justificant d’ingrés de la quantitat assignada, segons l’opció escollida.

 

Informació general

 

Acte institucional

Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona.

Escola Industrial. Carrer del Comte d’Urgell 187, Barcelona.

Seu de les Jornades

CosmoCaixa Barcelona.Sala Àgora.

c/Isaac Newton 26.

08022 Barcelona.

Secretaria de les Jornades

Associació Catalana de Meteorologia

Pere Giró 9

08720 Vilafranca del Penedès

http://www.acam.cat

Inscripcions

Cal enviar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta, i una còpia de l'ingrés bancari per correu electrònic:

acam@acam.cat

 

Les inscripcions no es validaran sense la còpia de l'ingrés bancari i del justificant acadèmic, si escau. Places limitades.

 

Entitat bancària

La Caixa.

Agència: Av. del Litoral 24-34

08005 Barcelona.

 

IBAN: ES30 2100 1824 1202 0001 6533

 

Drets

Els inscrits rebran un exemplar de la publicació de les ponències presentades i de la documentació. Aquests i els convidats podran participar a les sessions de CosmoCaixa i als refrigeris.

 

ORGANITZACIÓ

 

Associació Catalana de Meteorologia

 

SUPORT

 

Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

COL.LABORACIÓ

CosmoCaixa de Barcelona

Agencia Estatal de Meteorologia

Adjunt Size
TRIPTIC ACAM 2017-2.pdf730.02 KB 730.02 KB